BORNOVA MUNICIPALITY

PROJECT DATE: 2015 // ALİŞAN ÇIRAKOĞLU / ILGIN AVCI / DENİZ YAZICI / ASLI İNGENÇ / BATUHAN KUMRU / AYŞEGÜL GÜNER / OYA ESEN / AFİF EYMEN NALBANT / DUYGU BİNGÜL / VOLKAN ÇELİK // NATIONAL COMPETITION / HONORABLE MENTION

*this text awaits translation

KOVUK:

Gövdenin bütünlüğünde bir bozulma sonucu oluşan boşluk

Ama aynı zamanda yaşayan bir gövdede farklı yaşam biçimlerinin de barınmasına olanak yaratan bir yarık. Farklı kullanımlara davetkar bir hacim.

Ağaç kovuğu çocuklara oyun, kuşlara ya da arılara bir sığınma alanı demek.

Yapının tasarımı, kütlesel ve işlevsel kompozisyonu olabildiğince rasyonel ele alıp, sonra meydana bakan yüzeyde meydana da taşan bir kovuk oluşturarak farklı programlara olanak yaratmak fikri üzerine kurgulandı.

Belediye hizmet binasını bir ofis yapısından farklı kılacak unsurlar bu kovuk sayesinde meydandan yapıya sızacak öngörülmüş ya da öngörülmeyen kullanımlar olacaktır.

Belediyeler hizmet sunulan yapılar olma yanında kentin kimliğini şekillendiren önemli karar üretme merkezleridir. Karar alma süreçlerinin şeffaf, demokratik ve katılımcı bir tutumla el alınması kentlinin aidiyet duygusunu güçlendirerek kentsel yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Tasarıma bu anlayışla yaklaşıldı ve belediye hizmet binası kentli tarafından 24 saat kolay erişilen, fiziksel çevreye olumlu katkı yaratan ve çalışanlar için nitelikli mekanlar sunan bir merkez olarak ele alındı.